Memacu agenda pelestarian alam sekitar negara dan penyediaan sumber air yang bersih bagi negara Malaysia.

PENGUMUMAN

Tiada pengumuman terkini.

IKLAN PEROLEHAN

Agensi Di Bawah KASA

Alam Sekitar

Pengurusan alam sekitar, aduan pencemaran, perundangan

Jabatan Alam Sekitar

Ramalan cuaca, senarai gempa bumi, pencerapan, iklim kemarau, meteorologi pertanian, ramalan bermusim

Jabatan Meteorologi Malaysia

Jabatan Biokeselamatan

Malaysian Green Technology And Climate Change Corporation (MGTC)

Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

Air dan Pembetungan

Pengurusan lembangan sungai dan zon pantai, pengurusan sumber air dan hidrologi, pengurusan banjir, saliran mesra alam
Jabatan Pengairan dan Saliran

Penyelidikan dan Perundingan Hidraulik dan Persekitaran Air
Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Pelaksanaan Projek dan Khidmat Nasihat Teknikal Pembetungan
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP)

Bahagian Bekalan Air (BBA)

Kawal selia perkhidmatan air dan pembetungan, aduan pencemaran bekalan air
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Indah Water Konsortium (IWK)

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Skip to content