Mesyuarat Jawatankuasa Induk Jerebu Dan Cuaca Kering Kebangsaan Bil. 1 Tahun 2021