Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Air dan Pembetungan)

Azizah binti AriffinTimbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Air dan Pembetungan) azizah@kasa.gov.my 03-8886 1626
Mellessa Adriane binti MustafaSetiausaha Pejabat mellessa@kasa.gov.my 03-8886 1627
Syahril Azhar bin Mohamad SaadPemandu - -