Pertandingan Rekacipta Infografik Alam Sekitar

Syarat Penyertaan

Tema

Mestilah berkonsepkan "ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA", wajib mempunyai ILUSTRASI, MAKLUMAT, KREATIVITI PERSEMBAHAN

Peserta

 • Penyertaan adalah secara BERKUMPULAN
 • Terbuka kepada semua PELAJAR IPTA/IPTS dan ORANG AWAM
 • Maksima ahli adalah 5 orang
 • 1 karya untuk 1 kumpulan

Informasi

 • Wajib menggunakan BAHASA MELAYU
 • Karya boleh dalam bentuk digital / bukan digital
  (karya bukan digital perlu di scan terlebih dahulu)
 • Infografik boleh dirujuk pada buku Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar
 • Sila layari laman sesawang JAS untuk maklumat lanjut:
  Laporan Jabatan Alam Sekitar

Isu

 • Karya wajib berkaitan dengan alam sekitar
 • Tidak boleh menyentuh isu sensitiviti perkauman, kebudayaan, agama, dan mana-mana individu
 • Infografik mestilah hasil ciptaan sendiri tanpa unsur PLAGIAT dari mana-mana sumber termasuk internet

Borang Penyertaan

 • Infografik dibuat menggunakan perisian yang sesuai
 • Saiz karya adalah satu mukasurat bersaiz A4
 • Disimpan di dalam format PDF ; saiz fail : 20MB, Resolution 300dpi, RGB
 • Fail digital perlu disertakan dengan nama penuh dan nombor telefon peserta
 • Keputusan juri adalah muktamad dan menjadi hak milik mutlak Jabatan Alam Sekitar
 • Google form untuk penghantaran karya :
  https://forms.gle/QCfCyUy5LNrB6krx9

Hadiah

HADIAH PERTAMA :
RM500 + SIJIL PENYERTAAN

HADIAH KEDUA :
RM400 + SIJIL PENYERTAAN

HADIAH KETIGA :
RM300 + SIJIL PENYERTAAN

Tarikh Tutup Penyertaan

18 Oktober 2020