Pertandingan Montaj Alam Sekitar

Syarat Penyertaan

Tema

Pencemaran dan Kesan-kesan Terhadap Alam Sekitar

Informasi

  • Terbuka kepada belia berumur 25 tahun dan kebawah
  • Maksimum 3 ahli satu kumpulan
  • Durasi video 3 minit
  • Montaj mestilah menggunakan Bahasa Melayu
  • Sumber rujukan bebas daripada tuntutan hak cipta terpelihara

Tarikh Tutup Penyertaan

  • 18 Oktober 2020

Hadiah

HADIAH PERTAMA :
RM800

HADIAH KEDUA :
RM500

HADIAH KETIGA :
RM300

10 SAGUHATI :
RM50

*Semua peserta akan menerima sijil penyertaan