Informasi Perintah Kawalan Pergerakan Berkaitan Kementerian Alam Sekitar dan Air

https://www.kasa.gov.my/covid19

30 MEI

2021

PENGOPERASIAN PEJABAT KERAJAAN DALAM TEMPOH PKP FASA 1 : 1-14 JUN 2021

25 MEI

2021

GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN PEJABAT KERAJAAN DI BAWAH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 3.0

25 MEI

2021

SURAT GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN PEJABAT KERAJAAN DI BAWAH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 3.0

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Meteorologi Malaysia (MET)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
Bahagian Bekalan Air (BBA)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (GreenTech)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

HUBUNGI KAMI

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Blok F11, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya, Malaysia

+603 8091 7000

pro@kasa.gov.my