Peneraju pelestarian alam sekitar dan air yang mampan.

Memastikan pelestarian alam sekitar dan air yang mampan melalui penggubalan dasar, pematuhan perundangan, aktiviti mitigasi, adaptasi dan pendidikan, selaras dengan standard serta amalan antarabangsa.

i. Kementerian/ Jabatan/ Agensi;
ii. Kerajaan Negeri;
ii. Badan Bukan Kerajaan (NGO);
iv. Pengguna secara pukal atau runcit perhidmatan bekalan air dan pembetungan (domestik/komersial/industri/ institut);
v. Pengguna berpotensi/ Pengguna akhir; dan
vi. Sektor Swasta dan pemain industri.