Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Visi

Peneraju khidmat pengurusan yang cemerlang serta pembangunan sumber manusia berprestasi tinggi dalam mencapai aspirasi KASA

Misi

  1. Menyediakan perkhidmatan pentadbiran berkualiti, efisien dan cekap bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan; dan

  2. Memastikan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan berkesan bagi menghasilkan sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran, kompeten dan berintegriti.
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Meteorologi Malaysia (MET)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
Bahagian Bekalan Air (BBA)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (GreenTech)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

HUBUNGI KAMI

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Blok F11, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya, Malaysia

+603 8091 7000

pro@kasa.gov.my