Bahagian Pengurusan Alam Sekitar

Objektif

Mewujudkan kerangka dasar yang menyeluruh bagi memastikan alam sekitar yang sihat, bersih, selamat dan produktif dalam mencapai pembangunan lestari.

Fungsi Utama

  1. Merancang, membangun dan menyelaras pelaksanaan dasar, strategi dan program berkaitan alam sekitar bagi meningkatkan kualiti hidup dan memelihara alam sekitar.

  2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan perjanjian Alam Sekitar pelbagai hala (Multilateral Environmental Agreements, MEAs).

  3. Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program / projek alam sekitar yang dilaksanakan melalui pembiayaan antarabangsa.

  4. Menyelaras dan mengurus selia jabatan dan agensi iaitu; Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Biokeselamatan (JBK) dan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM).

  5. Mempertingkat dan mempromosi pengetahuan berkaitan kelestarian alam sekitar di kalangan orang awam.

  6. Mempertingkat pengetahuan dan kesedaran serta mempromosi kelestarian Alam Sekitar di kalangan masyarakat.
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Meteorologi Malaysia (MET)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
Bahagian Bekalan Air (BBA)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (GreenTech)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

HUBUNGI KAMI

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Blok F11, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya, Malaysia

+603 8091 7000

pro@kasa.gov.my