Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi

Objektif

  • Merancang dan menetapkan dasar dan hala tuju sektor sumber air negara; dan
  • Memastikan dasar dan perundangan sektor sumber air sentiasa relevan dan diuruskan secara lestari.

Fungsi Utama

  1. Merangka dasar/  garis panduan/ peraturan berkaitan sumber air

  2. Menyediakan strategi pelaksanaan pengurusan sumber air

  3. Urus setia Majlis Sumber Air Negara (MSAN)

  4. Urus setia program/majlis berkaitan sumber air

  5. Memantau pelaksanaan dasar & strategi JPS & NAHRIM

  6. Menyelaras pengumpulan data spatial & geospatial sumber air

  7. Sekretariat Pemantauan RMKe-11, Teras 4, Bidang Fokus D
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Meteorologi Malaysia (MET)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
Bahagian Bekalan Air (BBA)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (GreenTech)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

HUBUNGI KAMI

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Blok F11, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya, Malaysia

+603 8091 7000

pro@kasa.gov.my