Unit Integriti

Objektif

Unit Integriti (UI) berfungsi sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti dalam organisasi. Penubuhan UI ini bertujuan untuk memastikan warga KASA mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme. Inisiatif ini akan dapat membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika warga KASA.

Fungsi Utama

  1. Memastikan pelaksanaan dan penginstitusian integriti dalam organisasi.
  2. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku dan pelanggaran intergriti pegawai awam.
  3. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku atau pelanggaran integriti. Salah laku bersifat jenayah hendaklah dilaporkan kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
  4. Melaksanakan fungsi urus setia lembaga tatatertib.
  5. Memastikan pematuhan terhadap sistem dan prosedur kerja serta mencadangkan penambahbaikan.
  6. Memastikan pelaksanaan tadbir urus secara efektif.
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Meteorologi Malaysia (MET)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP)
Bahagian Bekalan Air (BBA)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (GreenTech)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM)

HUBUNGI KAMI

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Blok F11, Kompleks F
Lebuh Perdana Timur, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62000 Putrajaya, Malaysia

+603 8091 7000

pro@kasa.gov.my