Iklan Pra Kelayakan untuk Kerja-Kerja Membaikpulih Rangkaian Paip Pembetungan Di Wisma Maran, Kuala Lumpur