Kenyataan Tawaran Tender Terbuka: Pakej G11 - Kerja-kerja Pemulihan Rangkaian Paip Pembetungan Awam Sedia Ada di Klang, Shah Alam, Subang Jaya, Petaling Jaya dan Kuala Langat, Selangor

 

* Pemberitahuan Tambahan :
Bagi tujuan taklimat tender, kontraktor WAJIB membawa bersama Sijil Pendaftaran (Asal) dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), PUKONSA, UPKJ, Sijil SPAN serta satu (1) salinan sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod Pejabat ini.